Menu

PSI410

Indikator redosleda faza

Dokumentacija proizvoda
  • LED indikacija rotacije faza u smeru kazaljke na satu ili suprotnom smeru
  • Zvučna indikacija smera rotacije
  • LED indikacija za stanje faza
  • Ispitni provodnici sa osiguračima
  • Isporučuju se krokodilske štipaljke i ispitni vrhovi
  • Dvobojna identifikacija redosleda faza

Električni radovi na komercijalnim i industrijskim instalacijama često zahtevaju rad na mašinama sa elektromotorima sa trofaznim napajanjem. Ispravan redosled faza je važan za određene motore i pumpe jer će za samo par minuta usled nepravilnog redosleda faza doći do štete na kočnicama i ventilima.

Megger-ov PSI410 indikator redosleda faza obezbeđuje brzu indikaciju pravilnog redosleda faza korišćenjem tri dvobojna LED prikaza i specifičnog zvučnog tona.