Menu

PSI700

Indikator redosleda faza

Dokumentacija proizvoda
  • Indikator rotacije faza
  • Jednostavan za korišćenje
  • Daje indikaciju A, B ili C faze

PSI-700 kompanije Megger je robustan instrument male težine koji se koristi za određivanje redosleda faza ili rotacije faza u trofaznom sistemu. On će takođe detektovati i identifikovati otvorenu fazu.

PSI-700 je jednostavan za korišćenje. Operator poveže tri ispitna provodnika na sistem i lampica će odmah dati indikaciju ABC rotacije u smeru kazaljke na satu ili CBA u smeru suprotnom smeru kazaljke na satu. Tri lampice će zasvetleti da pokažu da su prisutna sva tri fazna napona. Ako je faza otvorena samo jedna lampica će zasvetleti i identifikovati otvorenu fazu.