Menu

CDAX 605

Instrument visoke preciznosti za merenje kapacitivnosti i faktora dielektričnih gubitaka

  • Visoka tačnost i širok merni opseg
  • Automatski proces merenja
  • Merenja na kapacitivnim, rezistivnim i induktivnim ispitnim objektima
  • Merenja odnosa transformacije visoke tačnosti
  • Rad sa standardnim vrednostima kondenzatora i otpornika bez ikakvih naknadnih proračuna
  • Sve standardne UST (Ungrounded Specimen Test - ispitivanje neuzemljenog uzorka-) i GST (Grounded Specimen Test - ispitivanje uzemljenog uzorka-) konfiguracije

CDAX 605 je set za ispitivanje kapacitivnosti i faktora dielektričnih gubitaka koji se koristi sa eksternim izvorom napajanja/generatorom. To je precizan instrument koji koristi kombinaciju mernog mosta i direktnog (vektorskog) merenja i u stanju je da vrši merenja na kapacitivnim, rezistivnim i induktivnim opterećenjima.

CDAX 605 je namenjen za ispitivanja u laboratoriji uz proizvodnu liniju ili ispitivanja na terenu, izolacije električne opreme i izolacionih materijala kao i za kalibraciju kapacitivnog naponskog transformatora (CCVT) i drugih uređaja sa odnosom transformacije. Ispitni set sa jedinstvenom preciznošću za najzahtevnije primene.