Menu

UKINUT - TORKEL 820

Instrument za ispitivanje AKU baterija pod opterećenjem u telekomunikacionim primenama

Ovaj proizvod je ukinut i zamenjen sa TORKEL900

  • Kombinacija efikasnosti i prenosivosti
  • Pražnjenje baterija 24 i 48 V pri struji od 270 A
  • Pražnjenje baterija 12 V pri struji od 135A
  • Dva ili više TORKEL 820 uređaja i/ili dodatnih jedinica opterećenja TXL mogu se povezati ako vam je potrebna veća struja.
  • Pražnjenje se vrši pri konstantnoj struji, konstantnoj snazi ili konstantnoj otpornosti ili u skladu sa prethodno odabranim profilom opterećenja.

Napominjemo da je ovaj proizvod ukinut i zamenjen sa TORKEL 900. Molimo kopirajte sledeću vezu u svoj browser https://qa-rs.megger.com/sistem-za-ispitivanje-sa-praznjenjem-baterija-torkel-900

Tokom prekida mrežnog napajanja, ključna telekomunikaciona i radio oprema mora da nastavi rad napajana AKU baterijama. Nažalost, kapacitet takvih baterija se može značajno smanjiti iz više razloga, pre nego što se dostigne njihov proračunati vek trajanja. Stoga bi trebalo proveriti kapacitet AKU baterija kako bi se sprečili veliki troškovi za vreme zastoja u radu u slučaju prekida u napajanju električnom energijom iz mreže.