Menu

CB100

Instrument za ispitivanje faktora snage

This product has discontinued and no replacement product is available

  • Lagan i prenosiv
  • 100-Hz ispitna frekvencija
  • 30-V izlazni napon

Projektovan za ispitivanja u laboratoriji, radionici ili transformatorskoj stanici model CB-100 je samostalni instrument koji precizno meri karakteristike izolacije. Sa modelom CB-100 mogu se vršiti merenja i u okruženju gde okolni uređaji u pogonu mogu kompromitovati rezultate merenja. Kapacitivnost i faktor dielektričnih gubitaka očitavaju se direktno sa instrumenta - nisu potrebna izračunavanja. Sa ovim uređajem mogu se obaviti ispitivanja kompleksnih izolacionih sistema bez zamene ispitnih provodnika.