Menu

CDS

Instrument za ispitivanje i dijagnostiku na kablovima

Dokumentacija proizvoda
  • Apsolutno nedestruktivna metoda za procenu stanja izolacije kod PE / XLPE kao i kod kablova sa papirno-uljnom izolacijom
  • Jednostavno rukovanje i automatska merna procedura
  • Trofazno paralelno merenje struje i napona – trajanje kompletnog merenja je 1h
  • Proširen dinamički opseg za IRC merenja kod dugih kablova
  • Merenje struje punjenja tokom uspostavljanja elektricnog polja
  • Unapređeni filteri
  • Povećan kapacitet unutrašnjih punjivih baterija za potrebe višestrukih merenja
  • Proširen naponski nivo za formiranje polja do 5 kV – pogodan za dijagnostiku na VN kablovima

CDS je prenosni univerzalni sistem za dijagnostiku stanja dielektrika kod PE / XLPE kao i kod kablova sa papirnom izolacijom. On kombinuje poznate metode: merenja izotermalne relaksacione struje (IRC-analiza) i metodu povratnog napona (RVM-analiza) za dijagnostiku starenja i propadanja izolacije. Zahvaljujući niskom ispitnom naponu rad sa CDS-om je potpuno neškodljiv za izolaciju kabla.