Menu

BITE2 i BITE2P

Instrument za ispitivanje impedanse AKU baterija < 7000 Ah

  • Za kontrolu stanja olovnih i Ni-Cd baterijskih ćelija kapaciteta do 7000 Ah
  • Dostupne indikacije zadovoljava/pažnja/nezadovoljova (Pass/Warning/Fail)
  • Robustni instrumenti sa ponovljivim rezultatima ispitivanja
  • Ispitivanje AKU baterijskih sistema u pogonu

BITE2 i BITE2P oprema za ispitivanje impedanse AKU baterija koristi se za kontrolu stanja olovnih i nikl-kadmijumskih baterijskih ćelija kapaciteta do 7000 Ah. Razvijen je skup naprednih karakteristika koji uključuje Pass/Warning/Fail proračune zasnovane na referentnoj vrednosti koju unosi korisnik, napredne funkcije štampanja i ostalo. BITE2P sastoji se od predajnika, kutije za nošenje standardnog i nešto opcionog pribora sve u jednom uređaju. BITE2 i njegov pribor staju u čvrstu platnenu torbu za nošenje preko ramena.

Ovi instrumenti puštaju ispitnu struju kroz niz baterija u pogonu a onda mere ukupnu struju (AC naizmenična komponenta + ispitna struja) i pad napona na svakoj ćeliji odnosno pojedinačnoj AKU bateriji. Zatim se izračunava impedansa. Takođe mere DC napon i otpornost međuveza (spojeva) kako bi se doneo zaključak o stanju celog baterijskog niza odnosno provodnog puta od priključka do priključka.

Prijemnik instrumenata BITE2 i BITE2P skladišti očitavanja u svojoj unutrašnjoj memoriji. Ova merenja zajedno sa ostalim podacima prikupljenim u održavanju kao što su temperatura ambijenta, temperatura referentne ćelije i AC naizmenična komponenta struje pomažu u određivanju kompletnog stanja baterijskih sistema. Megger preporučuje da merenja impedanse instrumentima BITE2 ili BITE2P budu sastavni deo programa održavanja AKU baterija sa očitavanjem i beleženjem podataka na pola godine za otvorene baterije i kvartalno za zatvorene VRLA baterije.

Za razliku od ciklusa ispitivanja pod opterećenjem što podrazumeva značajno vreme zastoja i ponovljena pražnjenja, upotreba ovih instrumenata ne zahteva pražnjenje baterije niti dovodi do naprezanja baterije na bilo koji način u poređenju sa drugim metodama. Sa vremenom ispitivanja koje traje manje od 20 sekundi za svaku ćeliju i međućelijski konektor, jedna osoba može lako, brzo i precizno da izmeri unutrašnju impedansu ćelije, DC napon na krajevima i otpornost ćelijskih međuveza bez isključenja baterijskog sitema iz pogona.

Naravno sve što vam je potrebno da sprovedete ova ispitivanja uključeno je uz osnovne instrumente. Postoji i cela linija opcionog pribora koja unapređuje mogućnosti instrumenata BITE2 i BITE2P. I jedan i drugi imaju mogućnost za preuzimanje podataka na personalni računar radi kasnije kompleksne analize. Dodatno BITE 2P ima ugrađeni štampač za pregled ispitivanja u toku ali takođe i za izradu štampanih primeraka izveštaja na terenu.

Da biste pogledali snimak demonstracije instrumenta BITE2P kliknite ovde.