Menu

BM5200

Instrument za ispitivanje otpornosti izolacije

  • 1 T Ω 1.4 mA, 5 kV digitalni instrument za ispitivanje izolacije sa digitalnim i analognim prikazom
  • Pet ispitnih opsega; 250 V 500 V 1000 V 2500 V i 5000 V
  • Ispitni režimi: Izolacija (InS) Indeks polarizacije (PI) i podešavanje vremena trajanja ispitivanja (t)
  • Izbor DC ili AC (uključujući frekvenciju) funkcija voltmetra
  • Zaštitni Guard priključak za eliminaciju površinskih struja odvoda
  • CATIII 600 V merna kategorija prema zahtevima za bezbednost

Megger BM5200 je instrument namenjen za ispitivanja otpornosti izolacije na visokom naponu u održavanju i servisiranju kablova, rotacionih mašina u postrojenjima, transformatora, razvodnih aparatura i u industrijskim primenama.

DC ispitivanja izolacije se izvode na 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V. Merni opseg za otpornost izolacije je 100 k Ω do 1000 G Ω. Obezbeđeno je automatsko pražnjenje kapacitivnih kola koja se ispituju sa prikazom napona pri pražnjenju.

Upotrebom zaštitnog (Guard) priključka uticaj površinskih struja odvoda se svodi na minimum a i samim tim grešaka u merenju kada se sprovode ispitivanja otpornosti izolacije.