Menu

MIT1525

Instrument za ispitivanje otpornosti izolacije i dijagnostiku sa ispitnim naponom do 15kV

  • Meri do 30 TΩ
  • PI DAR DD SV i Ramp ispitivanje
  • Poboljšana produktivnost –napaja se iz mreže ako je baterija prazna
  • Litijum jonska baterija - veći kapacitet, brzo punjenje
  • Napredna memorija sa vremenskom i oznakom datuma
  • Merna kategorija CATIV 600 V prema zahtevima za bezbednost

MIT1525 je kompaktan, lagan instrument za ispitivanje otpornosti izolacije ispitnim naponom do 15kV, merne kategorije CAT IV, namenjen dijagnostici, ispitivanju i održavanju visokonaponske električne opreme. Ovaj instrument ima prednost Megger dualne konstrukcije kućišta, čvrst materijal spolja i sporogoriv unutra.

Pored merenja otpornosti izolacije do 30 TΩ sa MIT1525 su takođe omogućena različita dijagnostička ispitivanja kao što su ispitivanja indeksa polarizacije (PI), koeficijenta dielektrične apsorbcije (DAR), ispitivanje naponom u koracima (SV), dielektričnog pražnjenja (DD) i Ramp ispitivanje.

Sada opremljen sa litijum jonskim, brzo punjivim baterijama, instrument ima veliki, pregledan ekran, koji ga čini pogodnim za korišćenje i na jakoj dnevnoj svetlosti i u loše osvetljenim sredinama. Informacije prikazane na ekranu uključuju otpornost, napon, struju odvoda, kapacitivnost, status baterije i vremensku konstantu. Osim toga, konstantno se prikazuje proteklo vreme, tako da ne postoji potreba za posebnim tajmerom.

Technical Documents
Megger device drivers
Megger device USB drivers
CDM20814_Megger_Group_Device_MS_Signed.zip
1,2 MB | 06.09.21