Menu

DET3TC

Instrument za ispitivanje otpornosti uzemljivača omogućeno selektivno ispitivanje

  • Ispitna metoda sa 2 ili 3 merne tačke
  • Omogućeno je ART (Attached Rod Technique) ispitivanje
  • Izbor digitalnog ili analognog prikaza
  • Indikatori za upozorenje sprečavaju neuspeh ispitivanja
  • Stepen zaštite IP54
  • U kompletu sa ispitnim sondama i robustnim koferom za nošenje
  • Jednostavan rad sa jednim tasterom
  • Isporučuje se sa kalibracionim ispitnim sertifikatom

DET3 contractor serija uključuje:

  • DET3TC: mogućnost ispitivanja uzemljenja na terenu bez odspajanja uzemljivača od sistema napajanja
  • DET3TD: za osnovne zahteve, digitalno ispitivanje uzemljenja i ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika