Menu

PD LOC

Instrument za ispitivanje parcijalnih pražnjenja (PD)

  • Folijska tastatura sa svetlećim diodama za izbor širine impulsa
  • Induktivna klešta 42 ili 64 mm
  • 24 sata rada sa jednim punjenjem baterije
  • Procena identična OWTS prelociranju
  • Opcija identifikacije kablova

PD LOC sistem rešava problem preciznog lociranja (mikrolociranja ) parcijalnih pražnjenja na kablovima mešovitih mreža (XLPE / PILC) i parcijalnih pražnjenja u spojnicama kod jednožilnih kablova. Tačna lokacija spojnica na terenu nije opšte poznata i ne mogu se locirati korišćenjem audio frekventnih metoda.

Sistem ima predajnik impulsa koji koristi induktivnu spregu da injektuje signal u kabl.

Uređaj za prijem i procenu se sastoji od ulaznog pojačavača za obradu signala i upravljačke jedinice. Vizualizacija udaljenosti lokacije predajnika sistema sprovodi se korišćenjem reflektometra u vremenskom domenu TDR T30-E PD u posebnom meniju, pomoću dodatne funkcije PD softvera za parcijalna pražnjenja.