Menu

LT300

Instrument za ispitivanje petlje kvara strujom velike jačine

Dokumentacija proizvoda
  • CAT IV 300V primene
  • Instrument za ispitivanje petlje kvara strujom velike jačine
  • Monofazno i trofazno ispitivanje
  • Rad na 16 Hz do 400 Hz
  • Set od dva ispitna provodnika ili provodnicima sa utikačem za mrežu

Uvođenjem novog instrumenta za ispitivanje petlje kvara za CAT IV primene,- LT300, Megger nudi ispitivanje petlje kvara strujom velike jačine u širokom opsegu frekvencija i napona napajanja jednostavnim, brzim postupkom sa dva provodnika.

Instrument ima veliki pregledan ekran koji poboljšava vidljivost u lošim uslovima.

Na raspolaganju su tri modela:

LT300-EN-00 - sa crvenim/zelenim ispitnim provodnicima

LT300-EN-BS - ispitni provodnik sa BS1363 utikačem za mrežu

LT300-EN-FS - sa crvenim/zelenim ispitnim provodnicima i zaštitnim osiguračima

Ispitivanje petlje kvara strujom velike jačine obezbeđuje brze, tačne i stabilne rezultate sa rezolucijom do 0.01 Ω na mernom opsegu od 20 Ω.