Menu

MMG 10

Instrument za ispitivanje plašta kabla

Dokumentacija proizvoda
  • Podesivi ograničavač struje
  • Jednostavno i efikasno ispitivanje plašta kabla
  • Impulsni izlazni napon za mikrolociranje (engl. pinpointing) kvara na plaštu
  • Propaljivanje kvarova na kablu

MMG 10 sistem za ispitivanje plašta koristi se za naponska ispitivanja kablova sa plastičnom izolacijom. Tokom ispitivanja se analizira struja odvoda u odnosu na dužinu kabla. Podesivi strujni ograničavač omogućava da se izbegne eventualno sušenje ili neželjene promene u tački kvara.

 

Velika izlazna struja se može koristiti za niskoomsko propaljivanje kvara. Za mikrolociranje kvarova na plaštu kod kablova sa plastičnom izolacijom i zemljospoja kod kablova koji nisu oklopljeni, MMG10 daje impulsni izlazni napon. Mikrolociranje se radi metodom napona koraka lokatorom zemljospoja ESG 80-2 / ESG NT.

 

MMG 10 se takođe koristi kao naponski izvor za propaljivanje kod ARM merne metode sa ETF 3.