Menu

VIDAR

Instrument za ispitivanje vakuumskih prekidača

  • Ispituje integritet vakuumskih prekidača brzo, bezbedno i lako
  • Izbor napona definisan od strane korisnika
  • Veliki naponski opseg
  • Jednostavan za rad. Sledi ANSI/IEEE standardizovane DC ispitne metode.
  • Male težine i prenosiv

Kada se vakuumski prekidači puštaju u rad ili podvrgavaju rutinskim ispitivanjima, veoma je važno da može da se utvrdi da vakuumski prekidač (VI) nije oštećen na bilo koji način pre nego što se vrati nazad u pogon.

VIDAR vam omogućava da proverite integritet vakuumskog prekidača brzo i praktično pomoću poznatog odnosa između napona preskoka i vakuumskog prekidača. Odgovarajući ispitni napon (DC) se primenjuje na prekidač i rezultat je odmah poznat.