Menu

VCM100

Instrument za kalibraciju seta za ispitivanje ulja

  • Omogućava sprovođenje brze provere visokog napona na izlazu
  • Ispituje do 100kV sa tačnošću od 3% pri punom skretanju na skali
  • Pregledan analogni displej sa opsezima tolerancije

Instrument za kalibraciju napona kao dodatna oprema za korišćenje sa Megger OTS uređajima.