Menu
Proizvodi
Archive
DigiPHONE+

DigiPHONE+

Instrument za mikrolociranje kvara na kablu

  • Locira kvar sa tačnošću bez presedana
  • Nudi jednostavne vizuelne smernice
  • Pametna tehnologija smanjenja šuma u pozadini
  • Automatski ograničava jačinu zvuka na 84 decibela
  • Ne zahteva podešavanja od strane korisnika

Digiphone plus locira kvarove na podzemnim kablovima sa tačnošću bez presedana i postavlja nove standarde primenjujući inovativne tehnologije u suzbijanju šuma. Ovakva kombinacija karakteristika, ima za posledicu uređaj za mikrolociranje visokoomskih kvarova sa neprevaziđenom osetljivošću.

Digiphone plus locira kvar po principu “groma i munje”. Na isti način na koji možete meriti koliko je udaljena oluja izračunavajući rastojanje između bržeg bljeska munje i sporijeg zvučnog praska odnosno groma, ovaj mikrolokator kvara radi tako što meri energiju oko kvara na podzemnom kablu. Ako posmatrate proboj na mestu kvara kao bljesak munje, Digiphone meri udaljenost određujući vreme između tog elektromagnetskog “bljeska” i seizmičkog (ili akustičnog) udara takođe stvorenog u trenutku proboja odnosno električnog luka.