Menu

SMRT43

Instrument za trofazno ispitivanje relejne zaštite

 

  • Malih dimenzija, robustan, male težine i velike snage
  • Rad sa ili bez računara
  • Intuitivni manuelni rad sa Smart Touch View Interface
  • Velika struja, velika prividna snaga na izlazu
  • (45 A/300 VA rms) po fazi
  • 4 naponska kanala, 3 strujna kanala
  • Sposobnost dinamičkog, prelaznog i GPS satelitski sinhronizovanog ispitivanja s kraja na kraj
  • Ispitivanje u skladu sa IEC 61850

SMRT43 je višenamenski, prenosiv, ispitni sistem male težine za rad na terenu namenjen za ispitivanja širokog spektra elektromehaničkih, elektronskih i mikroprocesorski baziranih zaštitnih releja, termičkih releja i sličnih zaštitnih uređaja.

Uređajem se može upravljati ili ručno preko korisničkog interfejsa ekrana osetljivog na dodir ili može biti u potpunosti upravljan pomoću računara putem softvera AVTS, Advanced Visual Testing Software, ili RTMS softvera na PC-ju ( Relay Test Management Software).

Ugrađeni korisnički interfejs nazvan Smart Touch-View Interface™ je druga generacija automatskog/polu-automatskog manuelnog korisničkog interfejsa koji pokreće novi RTMS softver. On ima veliki, pregledan, u boji, TFT LCD ekran osetljiv na dodir, visoke rezolucije koji prikazuje merene veličine kao što AC i DC struja, AC i DC napon i vreme u sekundama i u ciklusima. U zavisnosti od vrste izabranog ispitivanja, mogu biti prikazane i druge vrednosti kao što su fazni ugao, frekvencija, otpornost, snaga, prividna snaga ili faktor snage.