Menu

SMRT46

Instrument za trofazno ispitivanje relejne zaštite

  • Malih dimenzija, robustan, male težine i velike snage
  • Rad sa ili bez računara
  • Intuitivni manuelni rad sa Smart Touch View Interface
  • Velika struja, velika prividna snaga na izlazu
  • (60 A /300 VA rms) po fazi
  • 4 naponska kanala, 3 strujna kanala, sa mogućnošću konvertovanja naponskih kanala obezbeđuje 1 napon i 6 struja
  • Sposobnost dinamičkog, prelaznog i GPS satelitski sinhronizovanog ispitivanja s kraja na kraj
  • Ispitivanje u skladu sa IEC 61850

SMRT46 je višenamenski, prenosiv, ispitni sistem male težine za rad na terenu namenjen za ispitivanja širokog spektra elektromehaničkih, elektronskih i mikroprocesorski baziranih zaštitnih releja, termičkih releja i sličnih zaštitnih uređaja. SMRT46 je “pametna” kombinacija malih dimenzija, male težine i velike snage.

SMRT46 ispitni sistem ima mogućnost manuelnog upravljanja sa novim MeggerSmart Touch View Interface™ (STVI) ručnim kontrolerom koji pokreće novi RTMS softver (softver za upravljanje ispitivanjem relejne zaštite). STVI sa sa svojim velikim, u boji, TFT LCD ekranom osetljivim na dodir visoke rezolucije omogućava korisniku da ručno sprovede statička i dinamička ispitivanja brzo i jednostavno korišćenjem ispitnog ekrana kao i ugrađenih prethodno podešenih ispitnih rutina za najpopularnije releje.

STVI eliminiše potrebu za računarom pri ispitivanju praktično svih vrsta releja. Meniji ekrana i funkcijski tasteri ekrana osetljivog na dodir su obezbeđeni za brz i jednostavan izbor željene ispitne funkcije. Ispitni rezultati se mogu sačuvati na STVI za preuzimanje na memorijsku karticu za prenos ili štampanje ispitnih izveštaja.

Za potpuno automatsko ispitivanje SMRT46 može biti upravljan pomoću Megger-ovog Advanced Visual Test Software (AVTS). AVTS je Microsoft® Windows® XP®/Vista™/7/8 kompatibilan softverski program projektovan za upravljanje svim aspektima ispitivanja zaštitnih releja korišćenjem novog Megger-ovog SMRT ispitnog sistema.