Menu

MIT481/2 i MIT485/2

Instrumenti za ispitivanje izolacije i neprekidnosti za inženjere telekomunikacija

  • Ispitivanje izolacije do 500 V i merni opseg 100 GΩ na ručnom instrumentu
  • Sa priključcima za tri provodnika A, B i E (jedna parica i uzemljenje)
  • Merni ulazi sa zaštitnim elektronskim kolom do 500V kako bi se sprečila slučajna oštećenja instrumenta
  • Opcije punjenja napajanjem iz mreže ili punjenjem u automobilu
  • Jedan opseg, brže ispitivanje neprekidnosti od 0.01 Ω do 1 MΩ
  • Diferencijalna metoda merenja
  • Stabilizovani ispitni napon izolacije
  • Merenja napona 600 V Trms AC i DC
  • Memorisanje ispitnih rezultata i preuzimanje pomoću Bluetooth®
  • CAT IV 600 V i IP 54

MIT480 mk2 serija instrumenata za ispitivanje izolacije i neprekidnosti zamenjuje originalnu MIT480 seriju, projektovani su posebno za tržišta telekomunikacija i ispitivanja kablova.

Dizajn za merenje sa tri priključka omogućava povezivanje sva tri ispitna provodnika za A B i E (jedna parica i uzemljenje). Par za merenje se bira na A-B-E (T-R-G) tasteru na prednjoj ploči instrumenta. Izbor se potvrđuje na ekranu instrumenta. Nije potrebno odspajanje ispitnih provodnika za merenje pojedinačnih upredenih parica.

Alternativno, uređjaji se mogu koristiti kao konvencionalan instrument sa dva priključka.

Serija se sastoji iz dva instrumenta:

MIT481/2     50 V 100 V 250 V 500 V* + Memorija
MIT485/2     50 V 100 V 250 V 500 V* + Memorija + Preuzimanje +
spreman za punjenje
* Merni ulazi sa zaštitnim elektronskim kolom –sprečavaju slučajan izbor

Saznajte više o FormFiller BESPLATNOJ sertifikaciji prema BS7671 tako što ćete kliknuti ovde .