Menu

210170 i 210600

Instrumenti za ispitivanje otpornosti izolacije sa velikim mernim opsegom
UKINUT

  • Veliki izbor ispitnih napona
  • Zaštitni Guard priključak za eliminaciju površinske struje odvoda
  • Indikacija ispitnog napona

Ovi instrumenti za ispitivanje otpornosti izolacije su idealni kada su potrebni veliki merni opsezi za merenje otpornosti izolacije. Obezbeđuju odličnu regulaciju ispitnog napona i imaju spoljašnji Guard zaštitni priključak kako bi se iz mernog kola eliminisala površinska struja odvoda.

Svi instrumenti su elektronski; oni generišu DC regulisani visoki napon i koriste kola visoke tačnosti sa malim neželjenim pomeranjima u nuli i sa visokom osetljivošću na promene struje. Konstruisani su tako da budu prenosivi. Svaki od ovih prenosnih instrumenta je smešten u izliveno, otporno na udar i teško zapaljivo kućište.