Menu

LTW315, LTW325 i LTW335

Instrumenti za ispitivanje petlje kvara bez okidanja RCD uređaja sa 2 provodnika

  • Instrument za ispitivanje petlje kvara bez okidanja RCD uređaja sa 2 provodnika
  • Rad u opsegu 50 V do 440 V
  • Ispitivanje zaštitnih transformatora 110 V sa srednjim izvodom
  • Ispitivanje CATIV instalacija
  • Funkcija AUTO start
  • Rezolucija 0.01 Ω

Instrumenti za ispitivanje petlje kvara bez okidanja RCD uređaja sa 2 provodnika verifikuju impedansu petlje kvara električnog kola pod naponom, bez potrebe za isključivanjem električnog napajanja. Novi instrumenti serije LTW300 omogućavaju ispitivanje sa 2 provodnika koje ne okida RCD uređaje diferencijalne struje od 30 mA i koristi se u širokom opsegu napona.

Novi instrumenti serije LTW300 imaju niz karakteristika koji ispitivanje petlje kvara čine bezbednijim i lakšim.

Serija se sastoji iz:

  • LTW315 - Merenje impedanse petlje kvara sa 2 provodnika
  • LTW325 - 2 provodnika + maxZ + (R1+R2)
  • LTW335 - 2 provodnika + maxZ + (R1+R2) + preuzimanje

Saznajte više o FormFiller BESPLATNOJ sertifikaciji prema standardu BS7671 tako što ćetekliknuti ovde.