Menu

TDS NT

Ispitivanje kablova i dijagnostički sistem u jednom instrumentu

  • Dva dokazana naponska talasna oblika u jednom uređaju
  • VLF ispitivanje kablova u skladu sa standardom sa pratećom dijagnostikom parcijalnih pražnjenja
  • Nedestruktivna dijagnostika parcijalnih pražnjenja pomoću dokazanog DAC napona
  • 50 Hz Slope tehnologija za direktno poređenje sa frekvencijom mreže

Operateri koji rade na mreži sada brže mogu dobiti značajno pouzdanije informacije o kvalitetu i stanju kablova. Ovo je moguće zahvaljujući novoj 50 Hz Slope tehnologiji. Po prvi put postalo je moguće locirati kvarove na podzemnim kablovima tokom stvarnog merenja parcijalnih pražnjenja.

Sa 50 Hz Slope tehnologijom, po prvi put u jednom uređaju kombinovani su dielektrično ispitivanje sa VLF kosinus-pravougaonim talasnim oblikom napona (VLF CR) i dijagnostika parcijalnih pražnjenja (PD) sa prigušenim naizmeničnim naponom (DAC). Ovo omogućava efikasno i integrisano rešenje za precizan inventar mrežne infrastrukture. Važna činjenica je da se merni podaci dobijeni sa VLF CR ili sa DAC ispitnim naponom mogu uporediti direktno sa 50 / 60 Hz naponom mreže. Ovo olakšava dobro utemeljeno donošenje odluka.

PD_Software
PD Detector Software for MV DAC30, TDS NT, TDM 45, PDS 62
setup-3-5-5.exe
111,9 MB | 18.01.21