Menu

VLF CR-60HP i VLF CR-80

Ispitivanje kablova kosinus pravougaonim talasnim oblikom napona

  • Veoma velika ispitna snaga bez smanjenja frekvencije
  • Pokriva kablove do 20 km pri maksimalnom naponu
  • Nema efekata polarizacije kao kod DC ispitivanja
  • Štampanje i memorisanje ispitnih podataka
  • Detekcija proboja
  • Merenje struje odvoda

Moćan 0.1 Hz VLF ispitni sistem sa obnavljanjem energije za ispitivanje kablova sa kosinus pravougaonim talasnim oblikom napona u skladu sa VDE, IEC i IEEE standardima.

U skladu sa smernicama, dielektrična čvrstoća kablova i spojnica se mora ispitati posle instalacije ili popravke. Seba KMT VLF ispitni sistem CR 60 kV se može koristiti za ispitivanje kablova sa nivoima radnih napona do 36 kV. Sistem se sastoji iz upravljačke i visokonaponske jedinice. Veliki ispitni kapacitet 6.5 μF omogućava istovremeno ispitivanje sve tri faze. Pozitivno i negativno DC ispitivanje kablova i povezanih razvodnih aparatura može se sprovesti u DC režimu.

VLF ispitni sistem CR 60 kV se može koristiti kao samostalan sistem i kao integrisani deo sistema u mernim kolima.