Menu

HV DAC serija

Ispitni i dijagnostički sistem za VN kablove

  • Kompaktan i prenosiv; omogućava korišćenje na teško pristupačnim razvodnim aparaturama i transformatorskim stanicama
  • Veliki ispitni kapacitet od 8 μF omogućava ispitivanje dugih kablova
  • Najsavremenija tehnologika merenja parcijalnih pražnjenja : procena pod naponom, lokalizacija i prikaz rezultata
  • Na raspolaganju model od 200 kV i 300 kV ; drugi naponski nivoi na zahtev

HV DAC serija je projektovana za ispitivanje posle polaganja novih visokonaponskih kablova kao deo kontrole kvaliteta, i za procenu stanja na popravljenim ili starim visokonaponskim kablovima.

Ključna prednost ovog ispitnog seta je njegova kompaktnost naspram ispitnog kapaciteta. Sa ovim prenosivim uređajem, mogu se ispitivati kablovi dužine do 32 km. Osim toga, podešavanje unutar transformatorske stanice takođe nije problem; nema više prepreka na putu kao kada se koriste skupi rezonantni ispitni setovi na velikim kamionima.

Zahvaljujući prenosivosti i kratkom vremenu podešavanja, moguće je brzo reagovati na promene vremenskih uslova. Zbog male težine seta, ne postoje posebni uslovi vezano za stanje na putevima. Vazdušni transport takođe nije problem, čime se vreme transporta svodi na minimum, a maksimalno povećava efikasnost korišćenja sistema.

Ispitni set sadrži detektor parcijalnih pražnjenja (PD), koji omogućava praćenje kvaliteta izrade i stanja kabla. Sistem merenja parcijalnih pražnjenja predstavlja najsavremeniju tehnologiju sa procenom pod naponom, lokalizacijom i prikazom podataka. Aktivnosti održavanja mogu se direktno planirati tokom stvarnog merenja. Svi podaci se memorišu u moćnoj bazi podataka kablova, gde se podacima može lako pristupiti i mogu se štampati izveštaji.

PD_Software
PD Detector Software for MV DAC30, TDS NT, TDM 45, PDS 62
setup-3-5-5.exe
111,9 MB | 18.01.21