Menu

PHAZER®

Ispitni i kalibracioni sistem za električna brojila

Dokumentacija proizvoda
  • Mogućnost trofaznog i jednofaznog ispitivanja
  • Potpuno automatski rad
  • Na raspolaganju su modeli za ispitivanje brojila koja se uključuju u priključnicu, kao i brojila za montažu u orman i brojila koja se povezuju/imaju priključke sa donje strane
  • 32-bitni operativni softver - korišćenje sa Windows® 95 98 2000 ME and NT 4.0
  • Najsavremenije optičko merenje
  • Ugrađena automatska kalibracija
  • Moćna automatska priključnica za ispitivanje brojila

PHAZER serija setova za ispitivanje električnih brojila, predstavlja trofazne potpuno automatske sisteme sposobne za ispitivanje svih vrsta monofaznih i trofaznih električnih brojila u skladu sa ANSI standardom, koja se uključuju u priključnicu ili imaju priključke sa donje strane. PHAZER serija sastoji se od posebnih modela za ispitivanje brojila koja se uključuju u priključnicu i posebnih modela za ispitivanje brojila za montažu u orman ili sa priključcima sa donje strane.

Phazer Software

Please download files as necessary for your equipment.