Menu

E-Z Test™ 99800 serija

Ispitni priključci za električna brojila sa utičnicom

Dokumentacija proizvoda
  • Industrijski standard
  • Jedinstveni pojednostavljeni sistem za povezivanje
  • Čvrst polikarbonat impregniran staklom

Serija 99800 E-Z ispitnih priključaka za električna brojila projektovana je da poveća bezbednost i pojednostavi ispitivanje brojila električne energije sa utičnicom. Imaju konstrukciju bez dostupnih delova pod naponom i jedinstven, pojednostavljen sistem povezivanja. Na raspolaganju su četiri vrste ispitnih priljučaka za bezbedno, praktično i efikasno ispitivanje na terenu gotovo svih brojila sa utičnicom.

Izliveni od čvrstog polikarbonata impregniranog staklom, E-Z ispitni priključci za brojila mogu da izdrže teške uslove rada na terenu. Koriste se grebenaste ručice koje se aktiviraju polugom za čvrsto povezivanje kontakta brojila sa ispitnim priključkom. Velika sabirnica sa premošćenjem je ugrađena kako bi se upravljalo opterećenjem potrošača čak i kod instalacija električnih brojila na većem području koje koriste nova samostalna brojila od 320 A.