Menu

MV DAC30

Izvor prigušenog AC napona 30 kV

  • Vršni prigušeni AC napon (DAC) od 30kV
  • Potpuno zatvoreni detektor parcijalnih pražnjenja (PD) eliminiše izlaganje korisnika visokom naponu
  • Detekcija u realnom vremenu i mapiranje parcijalnih pražnjenja
  • Sprovodi ispitivanja prema EEE 400.4 standardima
  • Dvo-modularni dizajn za lako rukovanje i transport

MV DAC30 je set za ispitivanje kablova sa 30 kV prigušenim AC (DAC) naponom i dijagnostikom parcijalnih pražnjenja (PD). Koristi se za detekciju i mapiranje aktivnosti parcijalnih pražnjenja u realnom vremenu za trenutnu procenu rezultata ispitivanja.

Ovo je prvi sistem na svetu koji integriše izvor napajanja i detektor parcijalnih pražnjenja u jednom prenosivom uređaju. Ovaj revolucionarni dizajn eliminiše izlaganje korisnika i sredine visokom naponu, obezbeđujući najviši nivo električne bezbednosti. Sistem je podeljen u dva modula, svaki ima težinu manju od 35 kg, što olakšava rukovanje i transport.

PD_Software
PD Detector Software for MV DAC30, TDS NT, TDM 45, PDS 62
setup-3-5-5.exe
111,9 MB | 18.01.21