Menu

LRCD210 i LRCD220

Kombinovani instrumenti za ispitivanje petlje kvara i RCD uređaja

Dokumentacija proizvoda
  • Ispitivanje petlje kvara bez okidanja RCD uređaja
  • Ispitivanje RCD uređaja od 10 mA do 1000 mA
  • Izuzetno jednostavni i bezbedni za korišćenje
  • Ugrađen zaštitni prednji poklopac
  • Kućište zaštićeno čvrstom gumom
  • Otporan na vremenske uslove
  • Garancija 3 godine

Megger LRCD200 serija je najnovija generacija kombinovanih instrumenata za ispitivanje petlje kvara bez okidanja i instrumenata za ispitivanje RCD uređaja, koji predstavljaju pristupačne i fleksibilne ispitne alate za izvođače radova na električnim instalacijama koji ispituju kola pod naponom.

Svi instrumenti LRCD200 serije se isporučuju sa kalibracionim sertifikatom.

Dostupna su tri instrumenta:

LRCD200

Ovaj instrument obezbeđuje trofazno ispitivanje petlje kvara bezbedno i bez okidanja i 1xI ispitivanja RCD uređaja od 10mA do 500mA .

Pogodan za primene samo van Velike Britanije.

LRCD210

Ovaj instrument obezbeđuje trofazno ispitivanje petlje kvara bezbedno i bez okidanja i 1/2I, I i 5I ispitivanja RCD uređaja za standardne, selektivne i DC RCD uređaje.Pogodan za elektroinstalatere u Velikoj Britaniji koji vrše ispitivanja prema "Part P"zahtevima.

LRCD220

Kao LRCD210 sa dodatkom brzog ispitivanja sa dva provodnika, kao i merenja faza-faza i faza -zemlja.

Nijedan od ova tri instrumenta neće okinuti RCD uređaj nazivne diferencijalne struje od 30 mA ili veće tokom ispitivanja petlje kvara čak ni elektronske RCD uređaje.

Saznajte više o FormFiller BESPLATNOJ sertifikaciji prema standardu BS7671 tako što ćete kliknuti ovde.