Menu

PVK320

Komplet instrumenata za ispitivanje fotonaponskih sistema

  • PVM210 merač zračenja
  • AVO410 CATIV TRMS multimetar
  • MC4 konektori za solarne panele sa prelazom na standardne utične ispitne provodnike 4 mm
  • MC3 do MC4 ispitni provodnici sa adapterom
  • Torbica za merni komplet

Prilikom instaliranja, puštanja u rad i ispitivanja fotonaponske instalacije zahteva se dodatna instrumentacija koja prati uobičajenu ispitnu opremu elektroinstalatera kao što su Megger MFT1730 i MFT1835 multifunkcionalni instrumenti.

PVK320 fotonaponski komplet kompanije Megger nudi ovu dodatnu instrumentaciju u obliku PVM210 merača zračenja, CATIV 10 A DC AVO410 multimetra i kompleta specijalnih ispitnih provodnika sa konektorima za solarne panele.

Dodatni resursi

Vodič za instalaciju fotonaponskih sistema