Menu

PVK330

Komplet instrumenata za ispitivanje fotonaponskih sistema

  • PVM210 merač zračenja
  • DCM340 600 A AC / DC strujna klešta
  • MC4 konektori za solarne panele sa prelazom na standardne utične ispitne provodnike 4 mm
  • MC3 do MC4 ispitni provodnici sa adapterom
  • Torbica za merni komplet

Prilikom instaliranja, puštanja u rad i ispitivanja fotonaponske instalacije zahteva se dodatna instrumentacija koja prati uobičajenu ispitnu opremu elektroinstalatera kao što su Megger MFT1730 i MFT1835 multifunkcionalni instrumenti.

PVK330 fotonaponski komplet kompanije Megger nudi ovu dodatnu instrumentaciju u obliku PVM210 merača zračenja, DCM340 600 A AC / DC strujnih klešta i kompleta specijalnih solarnih ispitnih provodnika.

Dodatni resursi

Vodič za instalaciju fotonaponskih sistema