Menu

FC3

Konvertor kvara

Dokumentacija proizvoda
  • Detekcija kvarova na kablu koji potiču od vlažnosti
  • Lako rukovanje
  • Podešavanje svih parametara pomoću tastera

Konvertor kvara je dodatak za reflektometre namenjen detekciji kvarova koji potiču od vlažnosti, posebno u telekomunikacionim kablovima. Merni signal iz reflektometra, se zahvaljujući konvertoru kvara pojačava sa dodatnih 200 V DC promeljivog polariteta. Ova promena polariteta mernog signala uzrokuje promene na vlažnim ili mokrim delovima usled galvanske reakcije, a ovaj efekat je vidljiv kao promene amplitude mernog impulsa na ekranu reflektometra.

Reflektomeri koji se preporučuju za korišćenje sa konvertorom kvara su oni sa dva ulaza, kao npr. TDR2000/3 imajući u vidu da se najbolje uočavanje kvarova postiže u diferencijalnom ili IFL režimu.