Menu

EZ-Restore Overdrive

Lokator kvara na kablovima

  • Upozorenje na protok električne energije u suprotnom smeru
  • Težina instrumenta je manja od 22 kg
  • USB interfejs
  • TFT LCD ekran u boji lako čitljiv na dnevnoj svetlosti

EZ-RESTORE OVERDRIVE ima izlaz od 1100 J na 12 kV. DC izlaz od 12 kV za indikaciju napona proboja je opcion na ovom uređaju. Zahvaljujući mernom opsegu do 7620 m, EZ-RESTORE OVERDRIVE prikazuje udaljenost od kvara sa odstupanjem manjim od 0.8 m (u zavisnosti od prikazanog opsega). Osim toga, sistem omogućava računarom upravljano automatsko sekcionisanje i lociranje kvara i to pomoću rotirajućeg enkodera jednostavnim postupkom “okreni i pritisni”.

Technical Documents
Tehničko uputstvo
Power Cable Fault Locating Safety Notice