Menu

SFX15

Lokator kvara na kablovima

  • Fokus na kablovima za direktno polaganje u zemlju (URD)
  • Potpuno nezavisan sa svom potrebnom opremom za rad
  • Automatski određuje udaljenost kvara
  • Ispitivanje u niskonaponskim i srednjenaponskim mrežema
  • Izuzetno robustan dizajn
  • Samostalan rad

SFX15 je ukinut i zamenjen sa Smart Thump ST16

Za korisnike kojima je potrebno više snage i funkcionalnosti pri lociranju kvara Megger nudi Surgeflex15-1150 M. Ovi sistemi su projektovani za redovnije i iskusnije korisnike. Oni nude prednosti radara pune funkcionalnosti sa dodatnom snagom potrebnom za lociranje kvara na bilo kojoj vrsti distributivnog sistema.

Surgeflex15 nudi 15 kV, 1150 J i može locirati kvarove na bilo kom podzemnom redzidencijalnom distributivnom sistemu. Ovi uređaji imaju ARM filtere, kondenzator sa kontrolisanim uključenjem koji omogućava punu energiju na izlazu na bilo kom naponu i novi ekran automatskog radara (10.5-inča u boji). Oni su pametan izbor za iskusnog operatera.

Technical Documents
Tehničko uputstvo
Power Cable Fault Locating Safety Notice