Menu

ESG NT

Lokator zemljospoja

  • Automatsko podešavanje naponskog nivoa
  • Automatsko filtriranje signala smetnje
  • Automatska kalibracija nule, nisu potrebna podešavanja
  • "History" režim rada
  • Ekran u boji sa visokim kontrastom

Lokator zemljospoja ESG NT koristi se za mikrolociranje (engl. pinpointing) kvara na plaštu kabla sa visokom tačnošću. Jedinstvena tehnologija sa TFT ekranom čitljivim na sunčevoj svetlosti, čini ga veoma jednostavnim za rukovanje.

 

Na ekranu se može prikazati bargraf sličan analognom prikazu ili prikaz otklona poslednjih 7 impulsa u "history" režimu rada. Potpuno automatska kalibracija koja "drži" prikaz uvek na nuli i integrisano potiskivanje spoljnjeg šuma, eliminiše sve uticaje DC struja od železničkih instalacija i industrijskih postrojenja kao i od tla velike otpornosti. Pomoću dve sonde, meri se razlika potencijala odnosno napon koraka, a na ekranu se prikazuje pravac i smer u kome se nalazi kvar.

 

ESG NT se takođe isporučuje u kombinaciji sa digiPHONE+ kao jedan uređaj.