Menu

BGL

Lokator zemljospoja u baterijskim sistemima

  • Lako lociranje zemljospoja u neuzemljenim DC baterijskim sistemima
  • Radi u sredinama sa visokim nivoom električnog šuma
  • Pojednostavljuje pronalaženje kvara identifikacijom karakterističnih veličina kvara (rezistivnih i kapacitivnih)

Ovaj instrument je razvijen za detekciju, trasiranje i lociranje zemljospoja u baterijskim sistemima bez pribegavanja sekcionisanju! Model BGL trasira i locira zemljospoj na baterijskim sistemima u pogonu ili van pogona. Da bi se uštedeli sati nepotrebnog rešavanja problema, BGL lako razlikuje rezistivne struje kvara od kapacitivnih struja punjenja. Ova osobina omogućava instrumentu da detektuje i trasira struje odvoda čak i u prisustvu kondenzatora za suzbijanje prenapona.