Menu

SMRT410

Megger sistem za ispitivanje relejne zaštite

  • Malih dimenzija, robustan, male težine i velike snage
  • Rad sa ili bez računara
  • Intuitivni manuelni rad sa Smart Touch View Interface
  • Velika izlazna struja, velika izlazna prividna snage (60 A/300 VA rms) po fazi
  • Fleksibilan dizajn izlaza omogućava do 4 fazna napona i do 10 faznih struja
  • Mežni interfejs obezbeđuje ispitivanje u skladu sa IEC 61850
  • Potpuno automatizovano ispitivanje korišćenjem AVTS softvera

SMRT410 ispitni sistem se može prilagoditi dodavanjem određenog broja “VIGEN” modula Napon-Struja potrebnih za posebne primene ispitivanja. SMRT410 ima “pametnu” kombinaciju napona visoke usaglašenosti i struje velike jačine za ispitivanje svih elektromehaničkih, elektronskih i mikroprocesorski baziranih prekostrujnih releja uključujući naponski kontrolisane, naponski ograničene i usmerene prekostrujne zemljospojne zaštite velike impedanse.

SMRT410 obezbeđuje kompletan višefazni ispitni sistem za puštanje u rad zaštitnih sistema. Sa do 4 naponska kanala i 6 struja velike jačine SMRT410 ispunjava svaki zahtev ispitivanja. SMRT410 VIGEN moduli takođe obezbeđuju veliku snagu i na naponskim i na strujnim kanalima za ispitivanje praktično svih releja.

SMRT410 ispitni sistem ima mogućnost manuelnog upravljanja sa novim Megger Smart Touch View Interface™ (STVI). STVI sa sa svojim velikim, u boji, TFT LCD ekranom osetljivim na dodir i visoke rezolucije, omogućava korisniku da ručno sprovede statička i dinamička ispitivanja brzo i jednostavno korišćenjem ispitnog ekrana kao i ugrađenih prethodno podešenih ispitnih rutina za najpopularnije releje.

STVI eliminiše potrebu za računarom pri ispitivanju praktično svih vrsta releja. Meniji ekrana i funkcijski tasteri ekrana osetljivog na dodir su obezbeđeni za brz i jednostavan izbor željene ispitne funkcije. Ispitni rezultati se mogu sačuvati na STVI za preuzimanje na memorijsku karticu za prenos ili štampanje ispitnih izveštaja.

Za potpuno automatsko ispitivanje SMRT410 mmože biti upravljan pomoću Megger-ovog Advanced Visual Test Software (AVTS). AVTS je Microsoft Windows® XP®/Vista™/7 kompatibilan softverski program projektovan za upravljanje svim aspektima ispitivanja zaštitnih releja korišćenjem novog Megger-ovog SMRT ispitnog sistema.