Menu

CHM serija

Merač visine kabla

Dokumentacija proizvoda
  • Drastično smanjuje vreme merenja
  • Bezbedan za upotrebu
  • Projektovan za jednostavno rukovanje
  • Ručni prenosiv instrument
  • Bez kalibracije i održavanja
  • Nema fizičke veze sa kablovima i provodnicima
  • Meri visinu do šest nadzemnih kablova

CHM serija merača visine kablova koristi ultrazvuk za određivanje visine i do šest nadzemnih kablova i provodnika. Instrumenti su projektovani da odgovore na specifične zahteve merenja na kablovima do 23 m. CHM600 (C/N 659600) i CHM600E (C/N 659600E) su namenjeni prvenstveno za primene na energetskim kablovima dok je CHM2000 projektovan za primene u telekomunikacijama.

Merači visine kabla emituju ultrazvučni talas u kratkom trajanju koji potiče od konusnog predajnika. Mikroprocesor u instrumentu izračunava vreme potrebno da se ultrazvučni talas reflektuje od kabla nazad do instrumenta. Rezultat može biti prikazan u stopama ili metrima. Međutim pre prikaza konačnog merenja mora se izmeriti temperatura vazduha jer brzina zvuka varira približno 0.2 procenta po stepenu Celzijusa.

Temperaturni senzor postavljen na prednjoj strani instrumenta očitava stvarnu temperaturu vazduha. Ova informacija se šalje mikroprocesoru i uključuje u algoritam za izračunavanje udaljenosti. Udaljenost se zatim prikazuje u metrima ili stopama i inčima u zavisnosti od toga koja je jedinica za merenje izabrana.