Menu

Tinsley merač

Merenje debljine suvog sloja

Dokumentacija proizvoda
  • Ekonomičan
  • Praktičan
  • Lako dopire do svake konture
  • Kompenzovana gravitacija

Tinsley merač debljine je projektovan za merenje debljine suvog sloja bilo kog nemagnetskog materijala kao što su boja, plastika itd. ili prevlake od cinka i hroma preko baze od fero-metala (gvožđe ili čelik).

Merač debljine sastoji se od specijalnog magneta male težine pričvršćenog za oprugu, smeštenog u cevčicu nalik na olovku.

Da bi se obavilo merenje, magnet se postavi na površinu a merač se udaljava istežući oprugu na taj način. Istezanje opruge, koje se može očitati na skali, je proporcionalno sili, potrebnoj da se magnet odvoji od površine. Očitavanje se obavlja, kada se magnet odvoji od površine i debljina se čita direktno sa skale.

Standardna skala za nemagnetske prevlake na mekom čeliku takođe se primenjuje na prevlake na livenom gvožđu i nisko legiranim čelicima, bez značajne greške i na prevlake na visoko legiranim čelicima sa malom korekcijom za debljinu, manjom od 0.025 mm.

Kada se koristi na drugim bazama koje nisu od mekog čelika, merač će i dalje davati ponovljive rezultate. Za tačan rad, preporučuje se posebna kalibracija za svaku određenu primenu. Ovo obično može izvršiti kupac i napraviti tabelu korekcija.