Menu

MTB7671/2

Merna kutija za ispitivanje instrumenata

Dokumentacija proizvoda
  • U potpunosti ispituje vaše instrumente prema propisima za električne instalacije (u Velikoj Britaniji IEE Wiring Regulations, skraćeno Regs)
  • Ispituje pun opseg sposobnosti vašeg instrumenta a ne samo ono što je lako
  • Neće isključiti kola zaštićena RCD uređajima
  • Proverava funkcije instrumenata za ispitivanje izolacije, neprekidnosti, petlje kvara i RCD uređaja
  • Radi sa svim instrumentima za sertifikaciju prema Part P (deo građevinskih propisa koji se odnose na električne instalacije u Velikoj Britaniji)

Megger-ovu MTB7671 ispitnu kutiju za instrumente proizvodi vodeći proizvođač instrumenata za ispitivanje u Velikoj Britaniji. Iz tog razloga ova merna kutija ispituje instrumente prema zahtevima britanskih standarda.

Niko ne razume bolje od Megger-a zahteve i ciljeve standarda, pa zašto onda bacati novac na manje vredne proizvode?

Sertifikaciona tela kao NICEIC, ELECSA i druga, sada zahtevaju dokaze o tačnosti i konzistentnosti vašeg instrumenta.

MTB7671 ovo čini lakim.

Možete ispitati funkcije vašeg instrumenta za otpornost izolacije, neprekidnost, impedansu petlje kvara, očekivanu struju kvara (PFC), RCD uređaje i funkcije voltmetra, brzo i lako, beleženjem ispitnih podataka na kartice za podatke koje idu u pakovanju. Postoje takođe samolepive oznake za vaš instrument.