Menu

MFT1731, MFT1721 i MFT1711

MFT1721 i MFT1711 multifunkcionalni instrumenti za ispitivanje instalacija

Dokumentacija proizvoda
  • Ispitivanje petlje kvara bez okidanja sa dva ili tri provodnika za brze ponovljive rezultate
  • Veliki svetao LCD ekran koji prikazuje dvojne parametre - otpornost petlje kvara i struju kvara, otpornost izolacije i ispitni napon
  • Indikacija redosleda faza u verifikaciji rotacionih mašina
  • 3-fazno ispitivanje RCD uređaja za industrijske primene bez uzemljenja
  • Opciono PowerSuite softver/programski paket za ispitivanje uzemljenja sa sondama za merenje otpora
  • Čuvanje podataka u internoj memoriji instrumenta preuzimanje pomoću Bluetooth®

Ova najnovija serija multifunkcionalnih instrumenata za ispitivanje izolacije ima značajne dodatne prednosti u odnosu na ovu vrstu instrumenata do sada. Tri instrumenta ove serije su izričito za ispitivanje niskonaponskih električnih instalacija prema BS7671. Oni omogućavaju sva zahtevana ispitivanja kako bi se do kraja sprovela neophodna sertifikacija za industrijske, komercijalne i fiksne električne instalacije u domaćinstvima.

MFT1711 - Instrument za osnovna ispitivanja prema 17. izdanju ima mernu kategoriju CAT IV, ispitivanje petlje kvara bez okidanja sa 3 i 2 provodnika i prikaz otpornosti i struje kvara, merenje frekvencije i najveći, najjasniji ekran na tržištu.

Sada je dodato ispitivanje izolacije u ispitnom opsegu do 1 kV, -automatsko ispitivanje RCD uređaja 10 mA RCD, programabilni (VAR) RCD ZMAX i true RMS merenja napona.

MFT1721 - Najpopularniji iz grupe instrumenata za ispitivanje prema 17. izdanju koji ima sve prednosti MFT1711 uključujući automatsko ispitivanje RCD uređaja, i dodatno redosleda faza, ispitivanje 3-faznih RCD uređaja i merenje struje sa opcionim strujnim kleštima.

Novo je dodatni opseg ispitivanja izolacije od 100V i true RMS naponska merenja ulaz senzora u mV i ispitivanje RCD uređaja tipa B.

MFT1731 - Najsofisticiraniji iz grupe instrumenata za ispitivanja prema 17. izdanju nudi ispitivanje RCD uređaja tipa B, 3-polno ispitivanje uzemljivača kao i mogućnost preuzimanja podataka i ponovnog punjenja instrumenta. 

Dodatne prednosti su da se isporučuje u velikoj, mekoj torbi za nošenje sa dovoljno mesta za ispitne provodnike instrumenta i nešto alata. MFT1731 je omogućio dodatne opcije za ispitivanje otpornosti uzemljivača kao što je 3-polno ART ispitivanje uzemljivača i ispitivanje bez elektroda. Strujna klešta su opcioni pribor.

Saznajte više o FormFiller BESPLATNOJ sertifikaciji prema standardu BS7671 tako što ćete kliknuti ovde.