Menu

Njušač greške

Mikrolociranje kvara na kablovima u NN mrežama

  • Korisnici se ne isključuju sa napajanja
  • Lociranje kvara bez prekida napajanja
  • Pouzdano izbegavanje nepotrebnog iskopavanja
  • Brzo i lako lociranje kvarova

U mnogim situacijama, nemoguće je konvencionalno lociranje kvara, na primer tamo gde se korisnik ne može isključiti sa napajanja ili neophodan sistem za lociranje kvara nije na raspolaganju.

Ovo su situacije gde vam "njušač" greške (FaultSniffer) omogućava da brzo locirate kvar bez prekida električnog napajanja.

Kako? Jednostavno!

Svaki kvar na kablu sagoreva izolacioni materijal. Ovo stvara gasove koji se šire u zemljište i mogu se meriti čak i nakon nekoliko dana ili nedelja.

"Njušač" greške (FaultSniffer) je optimizovan za lociranje ovih gasova ori sagorevanju, koje proizvodi bilo koja vrsta izolacionog materijala i prema tome predstavljaju pouzdani pokazatelj kvara .