Menu

MOM200A

Mikroommetar 200A

  • Meri prelaznu otpornost na kontaktima kod prekidača, rastavljača, sabirničkim spojevima, kod sigurnosnih uređaja itd.
  • Jednostavan za rad
  • Robustan, projektovan za rad na terenu
  • Izuzetno fleksibilni ispitni provodnici
  • Prenosiv i male težine, samo 14 kg

MOM200A je projektovan za proveru i merenje prelaznih otpornosti na kontaktima u visokonaponskim prekidačima, rastavljačima (izolatorima) i kod sabirničkih spojeva. Ovaj uređaj je odličan izbor kada je za merenje potrebno 200 A ili manje.