Menu

MOM600A

Mikroommetar 600A

  • Kompaktan i čvrst
  • Jednostavan za korišćenje
  • Izlazna struja 600 A

Rizik od pregrevanja postaje sve ozbiljniji zbog činjenice da današnje distributivne mreže moraju da podnesu veća opterećenja. Provera prelaznih otpornosti na kontaktima u pravilnim vremenskim intervalima otkriva kvarove pre nego što uzrokuju pregrevanje.

Mikroommetri se koriste za merenje prelaznih otpornosti na kontaktima u visokonaponskim prekidačima, rastavljačima (izolatorima), nožastim osiguračima, kod sabirničkih i spojeva na mreži itd.