Menu

DLRO10X

Mikroommetar sa ispitnom strujom 10A, memorisanjem i preuzimanjem rezultata

 • Tačni rezultati za manje od tri sekunde
 • Automatska promena smera struje poništava stojeće elektromagnetne talase
 • Zaštita osigurača do 600 V
 • NiMH baterija smanjuje težinu
 • 250 mW ograničenje snage (sa opcionim ukidanjem) da bi se izbeglo zagrevanje ispitnog uzorka
 • Automatska detekcija neprekidnosti u naponskim i strujnim vezama
 • Vidljivo upozorenje prisustva visokih napona na priključcima
 • Vidljivo upozorenje na protok struje u ispitnom uzorku
 • Više radnih režima uključujući i potpuno automatski
 • Alfanumerička tastatura za unošenje napomena pri ispitivanju
 • Podešavanje gornjih i donjih granica od strane korisnika
 • Automatsko podešavanje opsega sa opcijom Manual
 • Štampač i memorija

MEGGER  DUCTER™ DLRO10X donosi nove standarde u merenju malih otpornosti. To je potpuno automatski instrument koji vrši izbor najpogodnije ispitne struje do 10 A DC za merenje otpornosti od 0.1 µΩ do 2000 Ω na jednom od sedam opsega. Za korisnike koji žele više kontrole u procesu merenja DLRO 10X koristi sistem menija upravljan kursorskim tasterom u dve ose kako bi se omogućio ručni izbor ispitne struje. DLRO10X takođe omogućava preuzimanje rezultata u realnom vremenu i čuvanje u internoj memoriji instrumenta za kasnije preuzimanje na PC.

Oba instrumenta su konstruisana sa jakim, laganim kućištem i podjednako dobra za rad na terenu ili u laboratoriji. Dovoljno laki da mogu da se nose oko vrata, i dovoljno malih dimenzija za ranije nespristupačne lokacije. DLRO 10 koristi veliki, svetao 4-1/2-cifarni LED ekran dok DLRO 10X ima veliki LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem.