Menu

DLRO10

Mikroommetar sa ispitnom strujom do 10A

  • Tačni rezultati za manje od tri sekunde
  • Automatska promena smera struje poništava stojeće elektromagnetne talase
  • Zaštita za ispitivanja na kolima napona do 600 V
  • Nikl-metal hidridna (NiMH) baterija smanjuje težinu
  • 250 mW ograničenje snage (sa opcionim ukidanjem) da bi se izbeglo zagrevanje ispitnog uzorka
  • Automatska detekcija neprekidnosti u naponskim i strujnim vezama
  • Vizuelno upozorenje za visoke napone na priključcima
  • Vidljivo upozorenje na protok struje u ispitnom uzorku
  • Više radnih režima uključujući i potpuno automatski

MEGGER DUCTER™ DLRO10 uvodi nove standarde kada se radi o merenju malih otpornosti. Potpuno automatski instrument koji vrši izbor najpogodnije ispitne struje do 10 A DC za merenje otpornosti od 0.1 µΩ do 2000 Ω na jednom od sedam opsega.

DLRO10 je konstruisan sa laganim kućištem podjednako adekvatnim i za rad na terenu i u laboratoriji. Dovoljno je lak da može da se nosi oko vrata, i dovoljno malih dimenzija za ranije nespristupačne lokacije. DLRO10 koristi veliki, svetao 4-1/2-cifarni LED ekran.