Menu

MOM690

Mikroommetar sa mikroprocesorski upravljanim ispitivanjem

  • Jednostavan za korišćenje
  • Automatsko podešavanje mernog opsega
  • MOM Win PC softver

MOM690™ dopunjuje našu seriju mikroommetara. Pored struja velike jačine MOM690™ karakteriše mikroprocesorski upravljano merenje, memorisanje rezultata i izveštavanje. Ugrađeni softver vam omogućava da spovedete pojedinačno ispitivanje ili čitavu seriju ispitivanja i da memorišete rezultate.

Sa opcionim MOMWin™ softverom takođe možete da izvezete rezultate ispitivanja na PC radi dalje analize i izveštavanja. Merni opsezi se podešavaju automatski, otpornosti se mere kontinualno i rezultati ispitivanja se automatski mogu snimiti pri prethodno podešenoj struji ispitivanja.