Menu

R 30 merna kola

Moćan sistem za lociranje kvara na kablovima

  • Prelociranje kvara do 400 kV
  • Ispitivanje do 400 kV
  • VLF sa 70 kV
  • ARM do 50 kV 

Sa svojim standardnim 110 kV/290 mA DC ispitivanjem, ARM prelociranjem do 50 kV i 3 kV do 50 kV generisanjem prenaponskog impulsa udarne energije do 2500 J, R 30 sistem pokriva bez ikakvih teškoća sve zahteve u niskonaponskom do visokonaponskog opsega .

Opciono sistem ima 0.1 Hz kosinus pravougaoni ispitni napon do 70 kV rms i ispitivanje kapacitivnosti kabla do 5 µF @ 01 Hz propaljivanje sa 15 kV / 25 A i generisanje prenaponskog impulsa 80 kV, 3200 J. Za visoke napone R 30 sistem može biti opciono opremljen sa 400 kV DC i 400 kV Decay.

Svim radnim režimima upravlja se preko centralnog upravljačkog panela sistema na kome se bira režim preko VN prekidača sa motornim pogonom. Kao svi Meggerovi proizvodi R 30 sadrži opsežan bezbedonosni sistem koji obezbeđuje maksimalnu bezbednost za operatera, osoblje i opremu tokom rada sistema.