Menu

TDM45

Modularni instrument velike snage za ispitivanja i dijagnostiku na SN kablovima

  • Ispitivanje i dijagnostika kablova, ispitivanje plašta sve u jednom uređaju
  • Omogućava VLF ispitivanje velike snage usaglašeno sa standardom na 0.1 Hz (5 µF @ 40 kVrms)
  • Interno tangens delta merenje sa automatskom interpretacijom rezultata
  • Dijagnostika parcijalnih pražnjenja korišćenjem VLF ispitnog napona sinusnog talasnog oblika, prigušenog (Damped) AC ili napona 50/60 Hz u Slope tehnologiji

TDM 45 serija je napravila revolucionarni proboj u ispitivanju i dijagnostici na SN kablovima. Patentirani koncept rešava sve veću potrebu u kompanijama u komunalnom sektoru, kada je u pitanju  fleksibilnost u upotrebi ispitne i merne opreme baziranoj na vrsti primene.

Modularni koncept omogućava inženjerima da samostalno podese uređaj prema vrsti posla koji treba obaviti. Na primer ako je potrebno sprovesti dielektrično ispitivanje na manjim dužinama kablova, onda je potreban samo jedan modul. Kada je deo zadataka sprovesti takođe i dijagnostiku parcijalnih pražnjenja, onda je potreban dodatni modul.

Technical Documents
Tehničko uputstvo
TDM45 series brochure
PD_Software
PD Detector Software for MV DAC30, TDS NT, TDM 45, PDS 62
setup-3-5-5.exe
111,9 MB | 18.01.21