Menu

Variant

Modularni sistem za ispitivanje, dijagnostiku i lociranje kvara

  • Nadogradiv modularni dizajn
  • Visoka pouzdanost zahvaljujući redundantnoj arhitekturi sistema
  • easyGO® korisnički interfejs
  • ARM® prelociranje sa "više snimaka"
  • 0.1 Hz VLF ispitivanje do 18 uF
  • Autonoman rad sa napajanjem iz litijum - jonske baterije

Sa novom Variant serijom Megger obezbeđuje potpuno opremljenu mernu stanicu za sva ispitivanja kablova usaglašena sa VDE standardima i lociranje kvara na PVC, PE, VPE i kablovima sa papirnom izolacijom u opsegu napona do 33 kV. U mernom vozilu su montirane teške motalice tako da se ispitni kablovi mogu lako produžavati. Elektronske komponente omogućavaju da se ispitivanje i kalibracija lako sprovode iz kontrolnog dela vozila.