Menu

SMRT1

Monofazni sistem za ispitivanje relejne zaštite

  • Malih dimenzija, robustan, male težine i velike snage
  • Rad sa ili bez računara
  • Intuitivni manuelni rad sa Smart Touch View Interface
  • Struja velike jačine, velika prividna snaga (75 A/400 VA rms)
  • Mežni interfejs obezbeđuje ispitivanje u skladu sa IEC 61850
  • Potpuno automatizovano ispitivanje korišćenjem AVTS softvera

Kao samostalan uređaj SMRT1 ima “pametnu” kombinaciju napona visoke usaglašenosti i velike vrednosti struje za ispitivanje elektromehaničkih, elektronskih i mikroprocesorski baziranih prekostrujnih releja uključujući naponski kontrolisane, naponski ograničene i usmerene prekostrujne releje; ispitivanje podnaponske/nadnaponske zaštite, jednofazne impedanse, zaštite od povratne snage, releja za proveru sinhronizma, zaštite od inverzne komponente struje, nadfrekvencijske, podfrekvencijske zaštite, zaštite (V/Hz), releja za automatsko ponovno uključenje prekidača APU, termičkih i raznih drugih releja, pogledajte uputstvo za upotrebu.

SMRT1 ispitni sistem ima mogućnost manuelnog upravljanja sa novim Megger Smart Touch View Interface™ (STVI). STVI sa sa svojim velikim, u boji, TFT LCD ekranom osetljivim na dodir visoke rezolucije omogućava korisniku da ručno sprovede statička i dinamička ispitivanja brzo i jednostavno korišćenjem ispitnog- ekrana kao i ugrađenih prethodno podešenih ispitnih rutina za najpopularnije releje.

STVI eliminiše potrebu za računarom pri ispitivanju praktično svih vrsta releja. Meniji ekrana i funkcijski tasteri ekrana osetljivog na dodir su obezbeđeni za brz i jednostavan izbor željene ispitne funkcije. Ispitni rezultati se mogu sačuvati u PowerDB™ ONBOARD za preuzimanje na memorijsku karticu za prenos ili štampanje ispitnih izveštaja. Za potpuno automatsko ispitivanje SMRT1 može biti upravljan pomoću Megger-ovog Advanced Visual Test Software (AVTS). AVTS je Microsoft® Windows® XP®/Vista™/7 kompatibilan softverski program projektovan za upravljanje svim aspektima ispitivanja zaštitnih releja korišćenjem novog SMRT ispitnog sistema kompanije Megger.